Network

Network; her ne kadar bilgisayar ağı anlamına gelse de biz burada iş hayatındaki networkten bahsediyoruz. İş hedeflerine ulaşmak için diğer bireyler ve işletmelerle profesyonel ilişkiler kurma ve sürdürme sürecini ifade eder.

Network Marketing Nedir?

Network Marketing Nedir

Network marketing nedir? Network marketing, bir ürün veya hizmetin doğrudan satış yoluyla tüketicilere ulaştırılmasıdır. Network marketing, geleneksel perakende satışın aksine, aracıları ortadan kaldırarak satıcıların daha yüksek bir gelir elde etmesini sağlar. Ayrıca, network marketing sisteminde satıcılar, kendilerine bağlı olan diğer…