Ürün

Ürün, genellikle “ticari mal” olarak isimlendirilir. Ürün, yetiştirilen, yapılan ve bir yerden diğer bir yere taşınan şekillendirilmiş ticari eşyadır.