Başarı

Başarı, tanımlanmış bir dizi beklentiyi karşılama durumu veya koşuludur. Başarısızlığın tersi olarak görülebilir. Başarı kriterleri bağlama bağlıdır ve belirli bir gözlemciye veya inanç sistemine göre olabilir.