Satış

Satış, belirli bir zaman diliminde satılan mal veya hizmet sayısı ile ilgili faaliyetlerdir. Satıcı veya mal ve hizmetlerin sağlayıcısı, bir devralma, tahsis, talep veya satış noktasında alıcıyla doğrudan bir etkileşime yanıt olarak bir satışı tamamlar.