Para kazanma

Para kazanma, genel olarak konuşursak, bir şeyi paraya dönüştürme sürecidir. Terimin geniş bir kullanım alanı vardır. Bankacılıkta terim, bir şeyi yasal ihaleye dönüştürme veya kurma sürecini ifade eder

Network Marketing Nedir?

Network Marketing Nedir

Network marketing nedir? Network marketing, bir ürün veya hizmetin doğrudan satış yoluyla tüketicilere ulaştırılmasıdır. Network marketing, geleneksel perakende satışın aksine, aracıları ortadan kaldırarak satıcıların daha yüksek bir gelir elde etmesini sağlar. Ayrıca, network marketing sisteminde satıcılar, kendilerine bağlı olan diğer…