Ek gelir

Ek gelir; aktif gelirinizin yanı sıra zamanınızı ya da emeğinizi harcayarak toplam gelirinize katkıda bulunan gelir türüdür.

Network Marketing Nedir?

Network Marketing Nedir

Network marketing nedir? Network marketing, bir ürün veya hizmetin doğrudan satış yoluyla tüketicilere ulaştırılmasıdır. Network marketing, geleneksel perakende satışın aksine, aracıları ortadan kaldırarak satıcıların daha yüksek bir gelir elde etmesini sağlar. Ayrıca, network marketing sisteminde satıcılar, kendilerine bağlı olan diğer…